• 2022 National LGBTQI Students Network Conference

    2022 National LGBTQI Students Network Conference

    Iba’t iba man ang pinanggalingan, Iba-iba man ang pananalita, Ngunit ito’y hindi naging hadlang Sa pagkakaisa’y napunan ang kulang. Eji Quiem of University of Science and Technology of Southern Philippines (USTP) Balangaw on his experience participating in the 2022 National LGBTQI Students Network Conference Fifteen (15) LGBTQI student organizations attended…